LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG TABL. 20X

210158823

Az egyes tabletták 10 mg loratadint tartalmaznak hatóanyagként. A tabletták fehérek, kerekek, laposak és egy törési vonal van rajtuk.
A tabletta a hatóanyag mellett az alábbi összetevőket tartalmazza: laktóz-monohidrát, mikrokristályos cellulóz, kukoricakeményítő és magnézium sztearát.
A gyógyszer buborékfólia csomagolásban van, 20, illetve 30 tablettás kiszerelésben.

Betegt·jÈkoztatÛ: Inform·ciÛk a felhaszn·lÛ sz·m·ra

Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta
loratadin

Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyŰgyszert, olvassa el figyelmesen az al·bbi betegt·jČkoztatŰt, mert az ÷n sz·m·ra fontos inform·ciŰkat tartalmaz.
Ezt a gyÛgyszert mindig pontosan a betegt·jÈkoztatÛban leÌrtaknak, vagy az ÷n kezelőorvosa vagy gyŰgyszerČsze ·ltal elmondottaknak megfelelően szedje.
Tartsa meg a betegt·jÈkoztatÛt, mert a benne szereplő inform·ciŰkra a kČsőbbiekben is sz¸ksČge lehet.
Tov·bbi inform·ciÛkÈrt vagy tan·csÈrt forduljon gyÛgyszerÈszÈhez.
Ha ÷nnÈl b·rmilyen mellÈkhat·s jelentkezik, t·jÈkoztassa kezelőorvos·t vagy gyŰgyszerČszČt. Ez a betegt·jČkoztatŰban fel nem sorolt b·rmely lehetsČges mellČkhat·sra is vonatkozik. L·sd 4.†pont
FeltÈtlen¸l t·jÈkoztassa kezelőorvos·t, ha t¸netei 7 napon bel¸l nem enyh¸lnek, vagy Čppen s·lyosbodnak.

A betegt·jÈkoztatÛ tartalma:

1. Milyen tÌpus· gyÛgyszer a Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta Ès milyen betegsÈgek esetÈn alkalmazhatÛ?
2. TudnivalÛk a Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta szedÈse előtt
3. Hogyan kell szedni a Loratadin-ratiopharm 10 mg tablett·t?
4. LehetsÈges mellÈkhat·sok
5. Hogyan kell a Loratadin-ratiopharm 10 mg tablett·t t·rolni?
6. A csomagol·s tartalma Ès egyÈb inform·ciÛk


Milyen tÌpus· gyÛgyszer a Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta Ès milyen betegsÈgek esetÈn alkalmazhatÛ?

A Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta az antihisztamin hat·s· kÈszÌtmÈnyek oszt·ly·ba tartozÛ gyÛgyszer. Az antihisztaminok a szervezet ·ltal termelt, hisztaminnak nevezett anyag g·tl·s·val csˆkkentik az allergi·s t¸neteket.

A Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta csillapÌtja az allergi·s n·tha (pl. szÈnan·tha) t¸neteit, ·gymint t¸sszˆgÈs, orrfoly·s vagy orrviszketÈs Ès a szem ÈgÈse vagy viszketÈse.

A Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta a csal·nki¸tÈs t¸neteinek (viszketÈs, bőrvˆrˆssČg, a csal·nki¸tČs sz·ma Čs mČrete) enyhĚtČsČre is alkalmazhatŰ.

Keresse fel kezelőorvos·t, ha t¸netei 7 napon bel¸l nem enyh¸lnek, vagy Čppen s·lyosbodnak.


2.TudnivalÛk a Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta szedÈse előtt

Ne szedje a Loratadin-ratiopharm 10 mg tablett·t
- ha allergi·s a loratadinra vagy a gyÛgyszer (6. pontban felsorolt) egyÈb ˆsszetevőjČre.

FigyelmeztetÈsek Ès ÛvintÈzkedÈsek
- ha ÷n m·jbetegsÈgben szenved.

EgyÈb gyÛgyszerek Ès a Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta
A†Loratadin‑ratiopharm†10†mg†tabletta†szedÈse†előtt†beszČljen†kezelőorvos·val†vagy†
gyÛgyszerÈszÈvel.FeltÈtlen¸l†t·jÈkoztassa†kezelőorvos·t†vagy†gyŰgyszerČszČt†a†jelenleg†vagy†nemrČgiben†szedett†egyČb gyÛgyszereiről,†beleČrtve a vČny nČlk¸l kaphatÛ†kÈszÌtmÈnyeket is.
LaboratÛriumi vizsg·latok
Allergi·s bőrprŰba elvČgzČse előtt legal·bb 2†nappal fel kell f¸ggeszteni a Loratadin-ratiopharm 10†mg tabletta szedÈsÈt, mert a kÈszÌtmÈny hatÛanyaga befoly·solhatja a vizsg·lat eredmÈnyÈt.

Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta egyidejű bevČtele bizonyos Ètelekkel vagy italokkal
A Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta bevehető ČtkezČs kˆzben vagy az ČtkezČsek kˆzˆtti időben.
Nem ÈszleltÈk, hogy a Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta fokozn· az alkoholos ital hat·sait.

TerhessÈg Ès szoptat·s Ès termÈkenysÈg
A terhessÈg ideje alatt a Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta alkalmaz·sa nem javasolt.
A szoptat·s ideje alatt a Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta alkalmaz·sa nem javasolt. A loratadin kiv·lasztÛdik az anyatejbe.

Mielőtt b·rmilyen gyŰgyszert elkezdene szedni, beszČlje meg kezelőorvos·val vagy gyŰgyszerČszČvel.

A kÈszÌtmÈny hat·sai a gÈpj·rművezetČshez Čs a gÈpek kezelÈsÈhez sz¸ksÈges kÈpessÈgekre
A Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta a javasolt adagol·sban alkalmazva nem valÛszÌnű, hogy ·lmoss·got okoz vagy csˆkkenti az Čber­sČ­get. Mindazon·ltal nČh·nyan ·lmoss·got tapasztaltak, ami hat·ssal lehet a gČpj·rművezetČshez Čs gČpek kezelČsČhez sz¸ksČges kČpessČgekre.

A Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta laktÛzt tartalmaz
A Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta laktÛzt tartalmaz. Amennyiben kezelőorvosa kor·bban m·r figyelmeztette ÷nt, hogy bizonyos cukrokra ČrzČkeny, keresse fel orvos·t, mielőtt elkezdi szedni ezt a gyŰgyszert.


3. Hogyan kell szedni a Loratadin-ratiopharm 10 mg tablett·t?

A Loratadin-ratiopharm 10 mg tablett·t a betegt·jÈkoztatÛnak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos az adagol·st illetően, kČrdezze meg orvos·t vagy gyŰgyszerČszČt.

Felnőttek Čs 12†Čven fel¸li gyermekek:
Naponta 1†tabletta egy poh·r vÌzzel lenyelve, ÈtkezÈs kˆzben vagy ÈtkezÈsek kˆzˆtti időben.

2 Ès 12 Èves gyermekek adagja tests·lyf¸ggő:
30 kg tests·ly felett naponta 1 tabletta. A 10 mg-os hat·serőssČgű tabletta nem adhatŰ 30 kg tests·ly alatti gyermekeknek.
A Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta nem javasolt 2 ÈvesnÈl fiatalabb gyermekeknek.

S·lyos m·jbetegsÈgben szenvedő betegek
Felnőttek Čs 30 kg†tests·ly feletti gyermekek:
M·snaponta 1†tabletta egy poh·r vÌzzel lenyelve, ÈtkezÈs kˆzben vagy ÈtkezÈsek kˆzˆtti időben.

Ha az előĚrtn·l tˆbb Loratadin-ratiopharm 10 mg tablett·t vett be
A vÈletlen t·ladagol·s valÛszÌnűleg nem j·r s·lyos kˆvetkezmČnyekkel, ennek ellenČre, ha ÷n az orvosa ·ltal javasoltn·l, illetve a betegt·jČkoztatŰban leĚrtakn·l tˆbb Loratadin-ratiopharm 10 mg tablett·t vett be, forduljon orvos·hoz vagy a gyÛgyszerÈszhez.
Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta t·ladagol·sakor ·lmoss·grÛl, szapora szÌvverÈsről Čs fejf·j·srŰl sz·moltak be.

Ha elfelejtette bevenni a Loratadin-ratiopharm 10 mg tablett·t
Ha elfelejtette időben bevenni az adagj·t, pŰtolja minČl előbb, majd az eredeti adagol·si rend szerint folytassa a kČszĚtmČny szedČsČt. Ne vegyen be kČtszeres adagot a kihagyott adag pŰtl·s·ra.
Ha b·rmilyen tov·bbi kÈrdÈse van a kÈszÌtmÈny alkalmaz·s·val kapcsolatban, kÈrdezze meg orvos·t vagy gyÛgyszerÈszÈt.


4. LehetsÈges mellÈkhat·sok

Mint minden gyÛgyszer, Ìgy ez a gyÛgyszer is okozhat mellÈkhat·sokat, amelyek azonban nem mindenkinÈl jelentkeznek.

2-12†Èves kor· gyermekeknÈl a leggyakrabban jelentett mellÈkhat·s a fejf·j·s, az idegessÈg Ès a f·radts·g volt. FelnőtteknČl Čs serd¸lőknČl a leggyakrabban jelentett mellČkhat·s az aluszČkonys·g, a fejf·j·s, az Čtv·gyfokozŰd·s Čs az ·lmatlans·g volt.

A Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta forgalmaz·sa Ûta nagyon ritk·n s·lyos allergi·s reakciÛkat, szÈd¸lÈst, gˆrcsˆket, szab·lytalan, illetve szapora szÌvverÈst, h·nyingert (ÈmelygÈst), sz·jsz·razs·got, gyomorpanaszt, m·jproblÈm·kat, hajhull·st, ki¸tÈst Ès f·radÈkonys·got jelentettek. E reakciÛk fellÈpÈsÈnek gyakoris·g·t nem lehet előre meghat·rozni.

MellÈkhat·sok bejelentÈse

Ha ÷nnÈl b·rmilyen mellÈkhat·s jelentkezik, t·jÈkoztassa kezelőorvos·t vagy gyŰgyszerČszČt. Ez a betegt·jČkoztatŰban fel nem sorolt b·rmilyen lehetsČges mellČkhat·sra is vonatkozik. A mellČkhat·sokat kˆzvetlen¸l a hatŰs·g rČszČre is bejelentheti az V. f¸ggelÈkben tal·lhatÛ elÈrhetősČgeken kereszt¸l.
A mellÈkhat·sok bejelentÈsÈvel ÷n is hozz·j·rulhat ahhoz, hogy minÈl tˆbb inform·ciÛ ·lljon rendelkezÈsre a gyÛgyszer biztons·gos alkalmaz·s·val kapcsolatban.


5. Hogyan kell a Loratadin-ratiopharm 10 mg tablett·t t·rolni?

A gyÛgyszer gyermekektől elz·rva tartandÛ!

Nincsenek k¸lˆnleges t·rol·si előĚr·sok.

A dobozon felt¸ntetett lej·rati idő (Felhaszn·lhatŰ: ) ut·n ne szedje a Loratadin-ratiopharm 10 mg tablett·t. A lej·rati idő a megadott hŰnap utolsŰ napj·ra vonatkozik.

Ne szedje a Loratadin-ratiopharm 10 mg tablett·t, ha b·rmilyen v·ltoz·st Èszlel a tablett·k k¸llemÈn.

Semmilyen gyÛgyszert ne dobjon a szennyvÌzbe vagy a h·ztart·si hulladÈkba. KÈrdezze meg gyÛgyszerÈszÈt, hogy mit tegyen a m·r nem haszn·lt gyÛgyszereivel. Ezek az intÈzkedÈsek elősegĚtik a kˆrnyezet vČdelmČt.


6. A csomagol·s tartalma Ès egyÈb inform·ciÛk

Mit tartalmaz a Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta
- A kÈszÌtmÈny hatÛanyaga 10†mg loratadin tablett·nkÈnt.
- EgyÈb ˆsszetevők: laktŰz-monohidr·t (75 mg), mikrokrist·lyos cellulŰz, kukoricakemČnyĚtő, magnČzium sztear·t.

Milyen a Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta k¸lleme Ès mit tartalmaz a csomagol·s?
FehÈr, kerek, lapos, metszett Èlű tabletta egyik oldal·n felező bemetszČssel. A tabletta egyenlő adagokra oszthatŰ.
Csomagol·s: 20†db, 30†db tabletta PVC//Al buborÈkcsomagol·sban Ès dobozban.

A forgalomba hozatali engedÈly jogosultja
TEVA GyÛgyszergy·r Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi ·t 13.


Gy·rtÛ
Merckle GmbH
Graf-Arco Str. 3.
D-89079 Ulm
NÈmetorsz·g

OGYI-T-8793/01 (Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta) 20†db
OGYI-T-8793/02 (Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletta) 30†db

A betegt·jÈkoztatÛ legutÛbbi fel¸lvizsg·lat·nak d·tuma: 2015. m·rcius

Még nem véleményezték ezt a terméket.

Hozzászólás írása

LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG TABL. 20X

LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG TABL. 20X

Az egyes tabletták 10 mg loratadint tartalmaznak hatóanyagként. A tabletták fehérek, kerekek, laposak és egy törési vonal van rajtuk.
A tabletta a hatóanyag mellett az alábbi összetevőket tartalmazza: laktóz-monohidrát, mikrokristályos cellulóz, kukoricakeményítő és magnézium sztearát.
A gyógyszer buborékfólia csomagolásban van, 20, illetve 30 tablettás kiszerelésben.

Kapcsolódó termékeink: